ปี 2562   

01. โครงสร้างหน่วยงาน25. นโยบายการบริหารการทรัพยากรบุคคล
02. ข้อมูลผู้บริหาร26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
03. อำนาจหน้าที่27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
04. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
07. ข่าวประชาสัมพันธ์31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
08. Q&A32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
09. Social Network33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10. แผนดำเนินงานประจำปี34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
14. มาตรฐานการให้บริการ 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน 
17. E-Service 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้