image
image
image
image

                        แบบฟอร์ม ต่างๆๆ  

 กองคลัง 

แบบฟอร์มภาษีป้าย
 
แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)    

แบบฟอร์ม เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(เอกสารแนบแบบ ทพ.)
 
แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
 
ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 
ตัวอย่างการกรอก แบบ ทพ.
 
ตัวอย่างการกรอก เอกสารแนบ แบบ ทพ.
 
ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แบบ พค. 0403)

 กองช่าง

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุ น้ำประปาขัดข้อง

คำขอใช้น้ำประปา

คำขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขอใช้น้ำ

คำขอย้ายมิเตอร์น้ำ

คำขอให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์น้ำ

คำขอยกเลิกการใช้น้ำประปา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบคำร้องขอถังขยะเปลี่ยนถังขยะ

 แบบคำร้องขอเปลี่ยนผู้รับบริการเก็บขนขยะ 

 แบบคำร้องขอยกเลิกการเก็บขนขยะมูลฝอย

 แบบคำขอให้เก็บขยะมูลฝอย

 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด แบบ ตล.3

 แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 แบบคำขอรับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 แบบคำร้องขอต่อหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 สำนักปลัด

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้