ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง          แผนการจัดซื้อจัดจ้าง           รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

    ประจำปี 2564                                           ประจำปี 2564                              ประจำปี 2564

     ประจำปี 2563                                          ประจำปี 2563                              ประจำปี 2563 

    ประจำปี 2562                                           ประจำปี 2562                              ประจำปี 2562

                                                                                                                                   ประจำปี 2561


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

 ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 

 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

ตรวจสอบพัสดุประจำปี

 รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2563

Powered by MakeWebEasy.com