รายงาน สขร.1             ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง           แผนการจัดซื้อจัดจ้าง              รายงานทางการเงิน  

                                          ประจำปี 2564                                                ประจำปี 2564

ประจำปี 2563                  ประจำปี 2563                                                ประจำปี 2563                                ประจำปี 2563 

ประจำปี 2562                  ประจำปี 2562                                                ประจำปี 2562                                ประจำปี 2562

                                                                                                                                                                          ประจำปี 2561


ตรวจสอบพัสดุประจำปี

 รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2563

Powered by MakeWebEasy.com