แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564   

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

 

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 

 

ตรวจสอบพัสดุประจำปี

 

ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายไตรมาส

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com