ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ

 

     ประจำปี 2563     

       

 

   ประจำปี 2562   


        

 

   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร

 

 

  การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

 

Powered by MakeWebEasy.com