ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ

  ประจำปี 2565

    

 

   ประจำปี 2564    

      

 

  

     ประจำปี 2563     

        

 

   กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร

 

 

  การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ

 

Powered by MakeWebEasy.com