ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการ

 

   ประจำปี 2562   


        

 

     ประจำปี 2561     

      

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานขององค์กร

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com