ปี 2563  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

 

  ปี 2562  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

 

 ปี 2561 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 

รายงานผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

   ปี 2561     

  ปี 2562 

แบบสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม 

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น

ปี 2563

Powered by MakeWebEasy.com