รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

  ปี 2565

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

   ปี 2564 

ตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

   ปี 2563  

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

   ปี 2562  

ไตรมาส 1  /  ไตรมาส 2  /  ไตรมาส 3  /  ไตรมาส 4

ผลการดำเนินงานประจำปี 

ปี 2562

 

ปี 2563

 

รายงานผลการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม 

  ปี 2562 

 

 ปี 2563 

 

 ปี 2564 

 

 ปี 2565 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com