ช่องทางการติดต่อ
 
ชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์
นายอนุชา  กุลดิลกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม064-5862979
นายสว่าง  คีรีเรืองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม086-1076597
นายโกมล  อ่อนศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม081-5851592
นางสาวกุลธิดา  กุลดิลกเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม088-2419807

Powered by MakeWebEasy.com