นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

         - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

        - รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561- 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1   

        - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1    

        - แผนเส้นทางความก้าวหน้า  

       - คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน  

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 

    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

         - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561  

    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

         แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25561- 2563  

        - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  

    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

   หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

       - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาป่วย และลากิจ การมาสายของพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม   

   หลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2564

      - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  

 วินัยและการดำเนินการทางวินัย

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        ประจำปี 2564 

           - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 64 

          ประจำปี 2563    

           -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 63  

    ประจำปี 2562    

   -  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ พนักงาน อบต งบ 2562  

   -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 62  

     ประจำปี 2561  

   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 61  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้