รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย
รายงานผลการปฏิบัติงานการประชุมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
รายงานการตรวจประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี

รายงานสถานการณ์มลพิษอากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษหลักในพื้นที่                                                                                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม เรื่อง ขอความร่วมมือร้านค้าและประชาชนลดใช้แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก                           

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                              


กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                      


 รายงานผลการจัดกิจกรรมตลาด                                                                                                                                                      

Powered by MakeWebEasy.com