เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
ประจำปี 2564ประจำปี 2564
  
  
 - สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (9 กุมภาพันธ์ 2564)- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  (15 กุมภาพันธ์ 2564)
  ประจำปี 2563     ประจำปี 2563   

- สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (25 สิงหาคม 2563)   
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (7 สิงหาคม 2563) - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (17 สิงหาคม 2563)  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (21 พฤษภาคม 2563)- สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (22 พฤษภาคม 2563)
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (6 กุมภาพันธ์ 2563)- สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2563)
  ประจำปี 2562  ประจำปี 2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (1 สิงหาคม 2562)- สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (7 สิงหาคม 2562)
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (6 มิถุนายน 2562)- สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (20 กันยายน 2562)
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 (4 กุมภาพันธ์ 2562)- สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (5 มีนาคม 2562)
 - สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (6 มิถุนายน 2562)
 - สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
  
  
  
  

 

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และสมัยประชุมสมัยแรก ของปีถัดไป


 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com