บทบาทหน้าที่กองช่าง

กองช่าง

          หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านการอนุญาตก่อสร้างและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย

        1. งานก่อสร้างและงานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานก่อสร้างและบูรณะถนน    งานก่อสร้างและบูรณะสภาพโครงการพิเศษ  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์งานวิศวกรรม  งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  การจัดพื้นที่ต่างๆ ภายในตำบล งานสำรวจและแผนที่  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง  เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่บริเวณใดเป็นพื้นที่อะไร สามารถใช้ประโยชน์หรือดำเนินการในด้านใดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          ๒.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานประสานสาธารณูปโภค      และประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ  งานระบายน้ำ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้