บทบาทหน้าที่กองคลัง

กองคลัง 

          หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานขออนุญาตเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน  หนี้สิน งบโครงการ  เงินสะสม  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ – รายจ่าย  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  ประกอบด้วย

         1.  งานการเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  งานเบิกจ่าย  งานฝากเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานตรวจเงิน  งานจัดทำกาเบิกจ่ายเงิน  การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี  งานโอนเงินเดือน งานขออนุมัติเบิก ตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียน คุมเงินรายได้  รายจ่าย  งานรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งานงบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.  งานบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดรอง  งานจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งานรายงานทางการเงิน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย            
 
         3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้  งานงานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  งานจัดทำตรวจสอบบัญชีและงานควบคุมกิจการและค่าปรับ  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  งานพัสดุ  งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายครุภัณฑ์และยานพาหนะ  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้