วันที่ เรื่อง
7 พฤษภาคม 2567 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล.เส้นบ้านนางสาวนงลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ หมู่ 4
30 เมษายน 2567  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจร เส้นบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ล้อ หมู่ที่ 3
22 เมษายน 2567 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้าน น.ส.ศินันญา ตนเอี่ยม บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3
19 เมษายน 2567  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
19 เมษายน 2567 ประกาศกำหนดวันตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่สุข 1 บ้านดอนซาก หมู่ 4
18 เมษายน 2567  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล.เส้นข้างร้านพูลสุข หมู่ 2
9 เมษายน 2567 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณคลองบ้านนายจำลอง บัวเรือง ถึงบริเวณบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ล้อ หมู่ 3
3 เมษายน 2567  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเส้นบ้านนางสาวนงลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ หมู่ 5
1 เมษายน 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนายนภัทร รอดเม้น หมู่ 5
27 มีนาคม 2567  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายบะเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ 4
25 มีนาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทน เดชป้อง หมู่ 4
19 มีนาคม 2567  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ล้อ หมู่ 3
15 มีนาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างร้านพูลสุข หมู่ 2
13 มีนาคม 2567  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้าน น.สศินันญา ตนเอี่ยม  บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3
7 มีนาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากโรงงานไทแมท ถึงคลองสาธารณะ หมู่ 3
5 มีนาคม 2567  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายน้ำประปา บริเวณคลองบ้านนายจำลอง บัวเรือง ถึงบริเวณบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ล้อ หมู่ 3
1 มีนาคม 2567 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นบ้านนางขวัญใจ ลาวโฉม หมู่ 4
22 กุมภาพันธ์ 2567  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่สุข 1 บ้านดอนซาก หมู่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหลถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน(ช่วง3) บ้านหนองแหน หมู่ 6
23 มกราคม 2567  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน(ช่วง 2) หมู่ 6
22 มกราคม 2567 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นบริเวณบ้านนางเขียว ตรีสุคนธ์ บ้านดอนซาก หมู่ 4
22 ธันวาคม 2566  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสัญชัย คล้ายจินดา บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3
18 ธันวาคม 2566 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการขยาย/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงโค้งศาลาประชาคม หมู่ที่ 7
12 ธันวาคม 2566  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete ถนนทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา บ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2
29 พฤศจิกายน 2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5
24 ตุลาคม 2566 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete ถนนทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา บ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2

18 ตุลาคม 2566

  ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยาย/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงโค้งศาลาประชาคม หมู่ที่ 7

12 ตุลาคม 2566

ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสัญชัย คล้ายจินดา บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3
3  ตุลาคม  2566  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้