วันที่เรื่อง
14 กันยายน 2566  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
14 กันยายน 2566  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ 5
12 กันยายน 2566  ประกาศกำหนดตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทพนคร ซอย 5 บ้านยาง หมู่ 1
11 กันยายน 2566 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
30 สิงหาคม 2566  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทพนคร ซอย 5 บ้านยาง หมู่ที่ 1
28 สิงหาคม 2566 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
15 สิงหาคม 2566  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2566 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
21 มิภุนายน 2566  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
6 มิถุนายน 2566  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concreteบ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5 
1 มิถุนายน 2566  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหลถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ 6
8 พฤษภาคม 2566  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
1 พฤษภาคม 2566 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านรางพิกุล หมู่ 2
3 เมษายน 2566  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทพนคร ซอย 4 บ้านยาง หมู่ที่ 1
3 เมษายน 2566 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดกับที่ดินนางภารดา เจริญศักดิ์ บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ 3
29 มีนาคม 2566  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านรางพิกุล หมู่ที่ 2
27 มีนาคม 2566 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านรางพิกุล หมู่ 2
24 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
1 มีนาคม 2566  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ 6
28 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดกับที่ดินนางภารดา เจริญศักดิ์ บ้านโปร่งพรหม หมู่ 3
27 กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทพนครซอย 4 บ้านยาง หมู่ 1
27 ธันวาคม 2565 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.เส้นบ้านนางโสภี แร่เขียว หมู่ 4
21 ธันวาคม 2565  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนายสวัสดิ์ เดชป้อง ถึงบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ ชินวงษ์จู หมู่ 7
28 พฤศจิกายน 2565 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลราลละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบริเวณบ้านนายวินัย ประทุมทอง หมู่ 3
24 พฤศจิกายน 2565  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนายสวัสดิ์ เดชป้อง ถึงบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ ชินวงษ์จู หมู่ 7
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศวันเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายนำชัย แสงจันทร์ บ้านหนองแหน หมู่ 6 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ตุลาคม 2565  ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบริเวณหอถังน้ำประปาบ้านนายปา แสนคำ หมู่ 4 ถึงบริเวณบ้านนายทองสุข ผาภุมมา หมู่ที่ 4
17 ตุลาคม 2565   ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 หอถังน้ำประปาบ้านนางโสภา หงี่อ้น
11 ตุลาคม 2565  ประกาศวันกำหนดเวลาตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ เชื่อมต่อท่อเดิม บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
22 กันยายน 2565   ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับงานโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางเชื่อม ถนนเทพนคร-เลียบคลอง ชลประทาน หมู่ 3

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้