>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

>> ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ประจำปี 2565     ประจำปี 2564         ประจำปี 2563       

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Powered by MakeWebEasy.com