วันที่เรื่อง
1 กันยายน 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง พร้อมประตูน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ 6
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
9 กรกฎาคม 2564    การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม ถึง ถนนหนองปลาไหล - หนองตาล หมู่ 5
Powered by MakeWebEasy.com