วันที่เรื่อง
14 ธันวาคม 2564
ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสวัสดิ์ เดชป้อง หมู่ 7
12 พฤศจิกายน 2564  ประกาศรายงานผลการตรวจรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564
25 ตุลาคม 2564  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นหลังวัดหนองขามบ้านดอนซาก หมู่ 4
18 ตุลาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองปลาไหล-หนองตาล ถึงบ้านนายไสว แสนคำ ม.5
15 กันยายน 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
14 กันยายน 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
1 กันยายน 2564  ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
24 สิงหาคม 2564  ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองปลาไหล-หนองตาล ถึงบ้านนายไสว แสนคำ หมู่ 5
13 สิงหาคม 2564 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
10 สิงหาคม 2564  ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างหอถังสูงขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงหูช้าง พร้อมประตูน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ 6
10 สิงหาคม 2564   ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ 5
9 กรกฎาคม 2564    การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม ถึง ถนนหนองปลาไหล - หนองตาล หมู่ 5
15 พฤษภาคม 2564 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านอาจารย์เพ็ญประภา เกรอด ถึงบ้านนางจีราภา คงมนัส หมู่ที่ 4
Powered by MakeWebEasy.com