ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ประวัติความเป็นมา

          ตำบลทุ่งกระพังโหม แต่เดิมเป็นทุ่งที่มีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก โดยชาวบ้านแถบนี้ เรียกว่า  "เถาตูดหมูตูดหมา"  สภาพโดยรวมเป็นทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้นานาชนิด และสภาพบางส่วนเป็นหนองน้ำที่มีสัตว์ชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาไหล  ราษฎรที่อพยพมาในกลุ่มแรกมาจาก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ในปัจจุบัน)  ต่อมาได้เรียกชื่อใหม่เป็น "ทุ่งกระพังโหม" ตามคำสุภาพ และเรียกมาจนถึงปัจจุบันเดิมทีเป็นสภาตำบลและต่อมาได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
รูปต้นเถากระพังโหม


ลักษณะที่ตั้ง

                   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ถนนมาลัยแมน นครปฐม - สุพรรณบุรี ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสน ประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 72 กิโลเมตร
                   -อาณาเขตการปกครอง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,184.25 ไร่ หรือ 9.45 ตารางกิโลเมตร
                   -อาณาเขต
                             -ทางทิศเหนือ              ติดต่อกับ         เทศบาลตำบลกำแพงแสน
                             -ทางทิศใต้                   ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
                             -ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
                             -ทางทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

                         พื้นที่ในหมู่บ้านตำบลทุ่งกระพังโหม

                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 1      จำนวน           192    ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 2      จำนวน           414    ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 3      จำนวน           895    ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 4      จำนวน    1,406.25    ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 5      จำนวน         1,595   ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 6      จำนวน           582    ไร่
                   - พื้นที่รวมในหมู่ที่ 7      จำนวน           100    ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะของพื้นที่โดยทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมเป็นพื้นที่ราบ ลุ่มน้ำขังตลอดปี  เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ำมาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมและเหมาะสมสำหรับอาชีพประมงและการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ และสัตว์อื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อบ้านชื่อสกุลตำแหน่งจำนวนครัวเรือน
1บ้านยาง
นายราชัน  อ่อนศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน321
2บ้านรางพิกุล
นางกนกวรรณ  ใจตรง
ผู้ใหญ่บ้าน67
3บ้านโปร่งพรหม
นายพยอม   อ่อนศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน126
4บ้านดอนซาก
นายชนาทร  กุลดิลก
ผู้ใหญ่บ้าน177
5บ้านทุ่งหนองปลาไหล
นายสุเทพ  ภาคภูมิ
กำนัน363
6บ้านหนองแหน
นายโอภาส  โสภาวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน137
7บ้านยางพัฒนา
นายศุภกฤต  สุภัทรธนิกกุล
ผู้ใหญ่บ้าน73

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้